MENU

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976(Akta 172)

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung  Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

pdf

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976(Akta 172)

Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini:

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976(Akta 171)

Akta bagi Menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

pdf

Akta Kerajaan Tempatan 1976(Akta 171)

Nota :
Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini: