MENU

KENYATAAN JUALAN LELONG ASET ALIH

Dimaklumkan bahawa MAJLIS DAERAH PADANG TERAP akan mengadakan jualan lelong 2 (DUA) EKOR ANAK KAMBING seperti berikut:-

       Tarikh   : 15 JANUARI 2020 (RABU)
       Masa     : 2.30 PETANG
       Tempat : PEJABAT PENGUATKUASAAN,
                      MAJLIS DAERAH PADANG TERAP