MENU

MAKLUMAT AHLI MAJLIS PBT NEGERI KEDAH DARUL AMAN BAGI PENGGAL 2018 - 2019

MAJLIS DAERAH PADANG TERAP

BIL.

NAMA

PEKERJAAN/
JAWATAN

PARTI
DIWAKILI

1.

Tuan Fathullah Suhaimi bin Haji Ismail, AMK., AMN., BCK.

Yang Dipertua Majlis Daerah Padang Terap

Pengerusi

2.

Puan Balkhis binti Abu Bakar, BCK.

Pentadbir Tanah Padang Terap

Ex- Officio

3. Encik Mawardi bin Said. Pegawai PlanMalaysia@Kedah Ex - Officio

4.

Encik Rohaizi bin Hashim.

Jurutera JKR Daerah Padang Terap/Pokok Sena

Ex- Officio

5.

Tuan Ir. Mohamad Ayub bin Ishak.

 

Jurutera JPS Daerah Kubang Pasu/Padang Terap

Ex- Officio

6.

Tuan Syed Fadzil bin Syed Embun, PPN., BKM., PJPN.

Pesara

PH

7.

Puan Laily Suraya binti Md Ja'yah.

Pengurus Perniagaan

PH

8.

Encik Ahmad Fudzi bin Lebai Salleh.

Sendiri

PH

9.

Encik Ong Keen Tong.

Pengurus Perniagaan

PH

10.

Encik Liew Han Eng.

Pengurus Perniagaan

PH

11.

Encik Mohd Alwi Shafizi bin Abd Wahab.

Pembantu Operasi PH

12.

Encik Sharif bin Arshad, PPA.

Sendiri

PH

13.

Encik Ahmad Sukri bin Haji Ismail, PPA.

Berniaga

PH

14.

Encik Hashim bin Idris, PPA., BKM.

Pesara

PH

15.

Encik Abdul Wahab bin Mahmud.

Perniaga

PH

16.

Puan Siti Noor Haiza binti Yusof.

Sendiri

PH

17.

Encik Mahmud bin Hassan.

Sendiri

NGO

18.

Tuan Wichit a/l Soowan.

Pengurus Perniagaan

NGO

19.

Encik Shahrizal bin Mustafa.

Berniaga

NGO