MENU

Jabatan Perancangan dan Pembangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norisah binti Md Isa Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA29 04-7866328 04-7866639 norisah@mdptk.gov.my
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mat Marzuki bin Yusof Penolong Pegawai Penilaian W32 04-7901206 04-7866639 matmarzuki@mdptk.gov.my
Normalini binti Mohd Dali Pembantu Penilaian W19 04-7866328 04-7866639 normalini@mdptk.gov.my
Zawiah binti Hussain Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 zawiah@mdptk.gov.my
Rafizah binti Md. Rejab Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 rafizah@mdptk.gov.my
Hamidah binti Abu Bakar Penolong Pegawai Penilaian 04-7866328 04-7866639 hamidah@mdptk.gov.my
Wan Muhd Hafiz bin Wan Abdul Kadir Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 w.muhdhafiz@mdptk.gov.my
Muhammad Zulfahmi bin Zainol Pembantu Tadbir (P/O) 04-7866328 04-7866639 zulfahmi@mdptk.gov.my
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Moznah binti Shariff Pembantu Tadbir N22 04-7866328 04-7866639 maznah@mdptk.gov.my
Jabatan Kejuruteraan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohamad Aswadi bin Md Ali Penolong Jurutera JA29 04-7866328 04-7866639 aswadi@mdptk.gov.my