MENU

Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Zuki bin Abd Majid Pembantu Tadbir N22 04-7866328 04-7866639 zuki@mdptk.gov.my
Suhaida binti Halim Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 suhaida@mdptk.gov.my
Nur Hazirah bt Zolkifli Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 nurhazirah@mdptk.gov.my
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rozidah binti Azizan Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 rozidah@mdptk.gov.my
Unit Pusat Setempat (OSC)
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Nazir bin Aziz Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 ahmadnazir@mdptk.gov.my
en_fadzlan Fadzlan bin Mhd Sa'ad Pegawai Perancang Bandar & Desa J41 04-7866328 04-7866639 fadzlan@mdptk.gov.my
Fadzillah binti Din Penolong Jurutera JA29 04-7866328 04-7866639 fadzilah@mdptk.gov.my
Jabatan Perancangan dan Pembangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Nur Aishah binti Ishak Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA36 04-7901202 04-7866639 nuraishah@mdptk.gov.my
Norisah binti Md Isa Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa JA29 04-7866328 04-7866639 norisah@mdptk.gov.my
Norlaila binti Yahaya Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 norlaila@mdptk.gov.my