MENU

Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Lokman bin Mohamad Khir Pemandu H11 04-7866328 04-7866639
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohamad Nazri bin Ahmad Pegawai Kesihatan Persekitaran U44 04-7901205 04-7866639 nazriahmad@mdptk.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Nurlaila Asyikin binti Razak Pembantu Tadbir Kewangan W19 04-7866328 04-7866639
Nur Hazirah bt Zolkifli Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 nurhazirah@mdptk.gov.my
Rozidah binti Azizan Pembantu Tadbir N22 04-7866328 04-7866639 rozidah@mdptk.gov.my
Ku Nor Atiekha binti Ku Puteh Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 kunoratiekha@mdptk.gov.my
Siti Solehan binti Norashid Penolong Akautan W32 04-7901204 04-7866639 sitisolehan@mdptk.gov.my
Unit Perhubungan Awam & Komunikasi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Zuki bin Abd Majid Pembantu Tadbir N26 04-7866328 04-7866639 zuki@mdptk.gov.my
Unit Pusat Setempat (OSC)
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
en_fadzlan Fadzlan bin Mhd Sa'ad Pegawai Perancang Bandar & Desa J41 04-7866328 04-7866639 fadzlan@mdptk.gov.my
Fadzillah binti Din Penolong Jurutera JA29 04-7866328 04-7866639 fadzilah@mdptk.gov.my