MENU

Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Lokman bin Mohamad Khir Pemandu H11 04-7866328 04-7866639
Rozidah binti Azizan Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 rozidah@mdptk.gov.my
Siti Zanariah binti Mohd Amer Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 sitizanariah@mdptk.gov.my
Mohd Zamri bin Yahaya Pembantu Operasi N11 04-7866328 04-7866639 mohdzamri@mdptk.gov.my
Abu Hanifah bin Saugelail Penghantar Notis N11 04-7866328 04-7866639 abuhanifah@mdptk.gov.my
Syahril bin Baharum Pemandu Kenderaan H11 04-7866328 04-7866639 syahril@mdptk.gov.my
Moznah binti Shariff Pembantu Tadbir N22 04-7866328 04-7866639 maznah@mdptk.gov.my
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohamad Nazri bin Ahmad Pegawai Kesihatan Persekitaran U44 04-7901205 04-7866639 nazriahmad@mdptk.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Siti Solehan binti Norashid Penolong Akautan W32 04-7901204 04-7866639 sitisolehan@mdptk.gov.my
Ku Nor Atiekha binti Ku Puteh Pembantu Tadbir N19 04-7866328 04-7866639 kunoratiekha@mdptk.gov.my