MENU

PEMAKLUMAN :

MESYUARAT JAWATANKUASA OSC MAJLIS DAERAH PADANG TERAP BIL. 2/2019 YANG BERSIDANG PADA 26 FEBRUARI 2019 TELAH MENGAMBIL MAKLUM DAN BERSETUJU UNTUK MELAKSANAKAN CADANGN PERLAKSANAAN KEBENARAN MERANCANG TERHAD PERUBAHAN MATERIAL BANGUNAN BAGI PENUBUHAN TASKA DAN TADIKA SERTA LAIN-LAIN KEGUNAAN BANGUNAN.

 

DISAHKAN DALAM MESYUARAT PENUH : 27/3/2019

 

PELAKSANAAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG TERHAD PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN KEPADA TASKA / TADIKA / PUSAT JAGAAN, MAJLIS DAERAH PADANG TERAP 2019 BERKUATKUASA 1 MEI 2019.

 

Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Terhad (KMT) Tadika/Taska/Pusat Jagaan Klik Disini.