MENU
STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2015
 
BULAN & PERATUSAN
  Jan Feb Mac Apr Mei Jun
E-Bayaran 12 57.1% 18 78.2% 18 78.2% 18 78.2% 20 80.5% 20 80.5%
E-Aduan 9 42.9% 5 21.7% 7 52.3% 10 64.2% 8 60.4% 12 80.3%
E-Tempahan 34 38.5% 28 21.5% 32 29.5% 30 26.2% 34 30.2% 30 26.2%
E-PBT 48 49.3% 30 23.1% 35 45.2% 30 23.1% 40 36.3% 47 45.0%
Aduan Sisa 46 30.2% 34 26.2% 49 34,4% 46 30.2% 50 36.2% 40 27.4%

 

STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2015
 
BULAN & PERATUSAN
  Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
E-Bayaran 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-Aduan 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-Tempahan 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-PBT 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Aduan Sisa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%